logo

Lægevejen.dk

Vi bruger et system på nettet, hvor jeres spørgsmål bliver sendt direkte til vores system, og derved indgår i jeres journal. Derfor er det ikke muligt, at i henvender Jer ved jeres almindelige email. I skal være koblet på vores emailsystem.

Hjemmesiden vi bruger til mailkonsultation er: www.lægevejen.dk

Vedrørende tidsbestilling på lægevejen: Man bør som hovedregel forvente at kunne få behandlet éet helbredsproblem pr. konsultation – man kan ikke forvente, at alle emner der evt. er skrevet på ved en tidsbestilling lavet over Lægevejen, kan nåes – det vil afhænge af probelmets art og dagens konsultationer iøvrigt.
De forebyggende børneundersøgelser 2, 3 , 4 og 5 års undersøgelserne skal aftales først på dagen – eller kort efter middag.

Børneundersøgelser på sene eftermiddagskonsultationer er uhensigtsmæssige, da børnene i reglen er trætte og derfor vanskelige at vurdere.