logo

Vision

Vi mener, at alle vores patienter har lige ret til at komme hos os for at få styrket deres helbred

Vi har optimale rammer for at møde dig og være omstillingsparate, når der er potentiale for nytænkning. Vi har en vision om at skabe en klinik i et tværfagligt sundhedsprofessionelt miljø, der kan yde hjælp indenfor en bredere vifte af sundhedstilbud.

Vi vil gerne eksperimentere med nye konsultationsformer, og har i meget travle perioder haft stor succes med konceptet “kvik-tid”, hvor patienten kan få en hurtig konsultation på fem minutter af ét enkelt anliggende. Vi samarbejder med andre faggrupper og har siden julen 2012 haft en privat psykoterapeut fra Nyborg tilknyttet klinikken, som et ekstra tilbud til dig. Vi arbejder på at få en fysioterapeut til at komme regelmæssigt i klinikken som et privat tilbud til dig

Vores ansatte i klinikken har udover faglige kompetencer indenfor almen medicin forskellige spidskompetencer og interesseområder, hvilket gør os i stand til at byde ind med differentierede tilbud til vores patienter som eksempelvis forløb med vanebrydning og kostvejledning.

Vi vil også fremover fortsætte med løbende kvalitetsudviklingsprojekter, som sikrer dig et sundhedstilbud af høj faglig standard.