logo

Værdier

Hos os er du lige vigtig, uanset om det drejer sig om sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostisering af sygdom eller behandling af sygdom.

Imidlertid er der tilstande hos den enkelte patient, som bør ses og behandles hurtigere end andre.

Det er en spidskompetence for en praktiserende læge, at kunne beslutte den rækkefølge borgerne skal ses i, når du henvender sig for at få en tid. Vi har altid mulighed for i dagtid at se borgere, som vi mener, bør have akut lægehjælp. Se yderligere under akut sygdom.

Tæt patientkontakt

Vi lægger vægt på at kende både den enkelte patient samt patientens ressourcer og netværk. Vi har familier i flere generationer tilknyttet vores klinik – det giver kontinuitet og overblik over, hvordan vi bedst kan støtte dig. Derfor er familielægeprincippet en værdi, som vi arbejder ud fra. Samtidig tager vi selvfølgelig imod enhver borger, der er registreret som patient hos os – uanset om vedkommende har familiemedlemmer registreret i praksis.

Ovenstående betyder også, at vi ikke prioriterer gruppe 2 patienter. Gruppe 2 patienter er selvbetalere og har i princippet adgang til alle praktiserende læger i Danmark. Hos os har gruppe 2 patienter adgang, når vi har betjent vores faste patienter.

Værdien i Uddannelse

Hos os har det stor værdi at være godkendt og fungere som uddannelsespraksis. Det er et kvalitetsstempel, som sikrer, at vi er opdaterede og toptunede fagligt. Det har stor værdi for dig som bruger, at vi er forpligtede til at uddanne både læger og speciallæger, samt har den sidegevinst, at du i vores praksis løbende kan få en konsultation med en læge udefra sundhedssystemet, hvis du ønsker at få set på dit helbred med andre øjne.