logo

Klinik Kultur

Konsultation efter aftale

Vi har valgt kun at have konsultation efter aftale, og det betyder, at du som vores patient ikke bare kan komme forbi klinikken og få f.eks. målt dit blodtryk. Heller ikke selv om det kun tager 5 minutter.

Vi har op til 2300 patienter og hvis blot 5 patienter kommer forbi på en dag – så øger det vores arbejdstid med i hvert fald 45 minutter – for der skal også skrives journaler m.m. Det vil give ventetider i forhold til de patienter, som har bestilt tid, og det mener vi ikke er rimeligt for hverken patient eller læge.

Derfor er det en dårlig ide, bare lige at se om det kan lade sig gøre. Oftest vil du i så fald blive afvist venligt og blive tilbudt en tid efter aftale.

Aftenkonsultation

Ifølge overenskomsten med regionerne er alle almen praktiserende læger forpligtet til at se patienter efter kl. 16.00 én dag om ugen.

Frokostpause

Klinikken holder lukket hver dag mellem 12-13, hvor vi spiser frokost og har konference. Dette bedes alle patienter venligst respektere.

Aflysning af tid

Husk at aflyse din tid, hvis du er forhindret i at møde op eller ikke har brug for den længere. Udeblivelser registreres og respekterer du ikke vores retningslinjer omkring tidsbestilling, tillader vi os at ophøre samarbejdet med dig og bede dig skifte læge.

Ferie og lukkedage

Vi prioriterer, at du kan komme til din egen læge året rundt – og derfor har vi meget sjældent lukket. Da vi er to indehavere skiftes vi til at afholde ferie, så det kun er i forbindelse med kurser, hvor hele klinikken deltager, at vi bruger muligheden for at henvise til vores nabokolleger.

Uddannelse i Praksis
Alt vores personaler er veluddannet og modtager og er forpligtet til løbende efteruddannelse. Vi og vores klinik samarbejder med Universitetet, og det betyder, at du møder ansatte under uddannelse – dvs. vi i klinikken har både medicinstuderende og unge færdiguddannede læger, der er i gang med at specialisere sig. Alle, der er under uddannelse, superviseres hver dag af en af speciallægerne i praksis og alle journalnotater gennemgås.

Sure miner – der er altid en god grund!

Uanset hvordan du oplever kontakten til din læge, så forsøger både læge og personale at yde dig en god service, som er afpasset det problem, som du henvender dig med. I almen praksis har vi med mennesker at gøre, og de ydelser vi giver patienterne er også i stor udstrækning menneskelige ydelser. Det er Ikke hver dag der er lige let, hverken for patienter eller personale. Læger og personale kommer tæt på menneskelige kriser, som kan præge atmosfæren i telefonen eller venteværelset en sjælden gang. Der er altid en god grund, hvis vi er lidt kontante i tonen, eller der ikke er lutter smil på læben. Vi ved også, at dette er betingelserne for vores patienter. Alle mennesker kommer indimellem ud for noget frustrerende, trist, ubehageligt og alvorligt. Det kan give sig udtryk i manglende rummelighed eller utålmodighed hos begge parter. Vi husker, at der stort set altid er en god grund, hvis vores patient har en dårlig dag. Du skal også huske, at det er mennesker, som betjener dig. Vi kan også have en dårlig dag uden at det har noget med dig at gøre, men hvor du alligevel i en eller anden grad bliver ramt af det. Derfor; husk at vise respekt for både personale og de medmennesker, som du er sammen med i venteværelset.