logo

Category Archives: Tidsbestilling

Kvik-tid

Vi har i meget travle perioder haft stor succes med konceptet “kvik-tid”, hvor patienten kan få en hurtig konsultation på fem minutter til ét enkelt anliggende. Kvik tider er således kun egnet til enkle problemstillinger, som p-pille fornyelse, blodtrykkontrol, blodprøver, små sår, tjek af modermærker og lignende.

Da kvik-tider benyttes i perioder, kan de kun bestilles via telefonisk henvendelse ved sekretæren.

Lægevejen.dk

Vi bruger et system på nettet, hvor jeres spørgsmål bliver sendt direkte til vores system, og derved indgår i jeres journal. Derfor er det ikke muligt, at i henvender Jer ved jeres almindelige email. I skal være koblet på vores emailsystem.

Hjemmesiden vi bruger til mailkonsultation er: www.lægevejen.dk

Vedrørende tidsbestilling på lægevejen: Man bør som hovedregel forvente at kunne få behandlet éet helbredsproblem pr. konsultation – man kan ikke forvente, at alle emner der evt. er skrevet på ved en tidsbestilling lavet over Lægevejen, kan nåes – det vil afhænge af probelmets art og dagens konsultationer iøvrigt.
De forebyggende børneundersøgelser 2, 3 , 4 og 5 års undersøgelserne skal aftales først på dagen – eller kort efter middag.

Børneundersøgelser på sene eftermiddagskonsultationer er uhensigtsmæssige, da børnene i reglen er trætte og derfor vanskelige at vurdere.

Telefon

Vi har åbent for tidsbestilling, receptfornyelse og prøvesvar fra 08.00-12.00 hver dag.

Der sidder altid en læge ved telefonen mellem 08.00-09.00. Herefter besvares henvendelser af vores sekretær.

Akut sygdom

I Almen Praksis
Akutte konsultationer er til akut opstået sygdom indenfor 24 timer – eller førstkommende hverdag, hvor klinikken har åben. Det kan også dreje sig om forværring af kronisk sygdom – en forværring, der tidsmæssigt hører ind under ovenstående definition af akut opstået sygdom. Det er personalet på klinikken, der i forbindelse med visitation/kontakt afgør, om den enkelte kan få tildelt en akut tid samme dag. Det er ikke muligt at få akutte tider andet end samme dag. Da det er umuligt at forudsige antallet af akutte henvendelser til de enkelte dage – er det ikke muligt at dele ud af akuttider andet end på selve dagen.

Akuttider ligger altid i tidsrummet 11.00-12.00 den pågældende dag!

Lægevagten
Ved akut opstået sygdom efter kl. 16.00 i hverdagene, samt i weekenden og på helligdage, kan man kontakte lægevagten på tlf. 1818.

Tilskadekomst
For nødkald og livstruende sygdom kan du 24 timer i døgnet ringe 112. Er du kommet alvorligt til skade er Køge skadestue den nærmeste. Skadestuen har døgnåbent, men husk at du skal ringe til skadestuen inden du møder op, på tlf. 1818.

Category Archives: Tidsbestilling