logo

Category Archives: klinikken

Hverdagen i Almen Praksis

Der kan nogle dage være meget travlt hos din praktiserende læge, og det kan være til stor irritation for dig i din stressede hverdag, hvor du har mange gøremål og forskellige opgaver med tidsfrist.

Uanset hvordan du oplever kontakten til din læge, så forsøger både læge og personale at yde dig en god service, som selvfølgelig er afpasset det problem, som du henvender dig med.

Vi prøver at vise forståelse for dine behov, og vi forventer også, at du viser forståelse for, at vi ikke altid kan forudsige, hvordan den dag, hvor du besøger vores praksis former sig.

Du kan være med til, at vi kan planlægge dagen og holde vores aftaler tidsmæssigt i stor udstrækning.

Når du bestiller tid, er det en stor hjælp, hvis du har mulighed for at oplyse, hvad dit aktuelle problem er. Såfremt du har mere end et problem, som skal behandles, så skal du overveje, om det kan nås indenfor en konsultation, som maksimum varer 15 minutter. Hvis du vil have mere tid, må du bestille to tider – og de kan ikke ligge samme dag, da afregningen med det offentlige ikke accepterer dobbeltkonsultationer. Det kan den enkelte læge ikke lave om på, da det er overenskomstmæssigt bestemt.

I specielle tilfælde, hvor du er i en særlig kritisk situation, vil konsultationen måske vare længere end de aftalte 15 minutter. Det kan være i forbindelse med dødsfald i familien, at du selv er blevet alvorlig syg, eller gennemlever en krise af andre årsager. Du kan altid regne med, at vi har tid til dig, hvis du rammes af noget alvorligt, hvor vi kan behandle, støtte eller på anden måde hjælpe dig.

Du kan ikke få konsultation uden aftale. Vi har arbejde i klinikken, som ikke indebærer patientkontakt. Klinikken er godkendt som uddannelsespraksis af universitetet. Det betyder, at du kan kigge forbi klinikken, hvor der måske ikke sidder patienter i venteværelset, men lægerne er alligevel optagede af andet arbejde, som feks. undervisning, møde med medicinkonsulenter, psykologer eller lignende, som ikke kan afbrydes.

Hvis du er så uheldig at blive forsinket til en tid, bliver vi oftest nødt til at give dig en ny tid, eller du må vente til der bliver ledigt, hvis lægen har mulighed for dette. Dette skyldes, at vi i udstrakt grad forsøger at overholde aftalerne med patienterne, og vi kan ikke forsvare overfor en hel formiddags patienter, at alle bliver rykket feks. et kvarter.

Til gengæld må du acceptere, at du indimellem må sidde og vente på lægen. Vi ved, at det kan være en stressende oplevelse. Det som du må tænke på er, at der ofte ligger en menneskelig tragedie bag disse forsinkelser, og du kan glæde dig over, at det ikke er dig som er ramt, og at du, hvis du rammes, har en læge som giver sig tid til at drage omsorg for dig.

Generel info

Müller/Brunsgård er en moderne lægepraksis, hvor vi arbejder med mennesker fra vugge til grav. Vi har tilknyttet maksimum 2300 gruppe 1 patienter til klinikken.

Vi stiller vores faglige viden og menneskelige omsorg til rådighed overfor vores patienter på alle hverdage i dagtiden 8-16. Hvis vi derudover har tiden til det, vil vi gerne træde til med vores kompetencer overfor gruppe 2 patienter.

Vi har valgt, at alle konsultationer er efter aftale for at minimere ventetiden i venteværelset for den enkelte borger. Det betyder, at det indimellem kan være svært at få tid hos en bestemt læge.

Vi sætter pris på, at vores klinik fremtræder indbydende i forhold til rammerne samt er nemt tilgængelig fysisk for vores patienter. Tonen i klinikken er åben, venlig og fordomsfri, og vi forventer, at vores patienter omgås os og hinanden i god tone.

Klinik Kultur

Konsultation efter aftale

Vi har valgt kun at have konsultation efter aftale, og det betyder, at du som vores patient ikke bare kan komme forbi klinikken og få f.eks. målt dit blodtryk. Heller ikke selv om det kun tager 5 minutter.

Vi har op til 2300 patienter og hvis blot 5 patienter kommer forbi på en dag – så øger det vores arbejdstid med i hvert fald 45 minutter – for der skal også skrives journaler m.m. Det vil give ventetider i forhold til de patienter, som har bestilt tid, og det mener vi ikke er rimeligt for hverken patient eller læge.

Derfor er det en dårlig ide, bare lige at se om det kan lade sig gøre. Oftest vil du i så fald blive afvist venligt og blive tilbudt en tid efter aftale.

Aftenkonsultation

Ifølge overenskomsten med regionerne er alle almen praktiserende læger forpligtet til at se patienter efter kl. 16.00 én dag om ugen.

Frokostpause

Klinikken holder lukket hver dag mellem 12-13, hvor vi spiser frokost og har konference. Dette bedes alle patienter venligst respektere.

Aflysning af tid

Husk at aflyse din tid, hvis du er forhindret i at møde op eller ikke har brug for den længere. Udeblivelser registreres og respekterer du ikke vores retningslinjer omkring tidsbestilling, tillader vi os at ophøre samarbejdet med dig og bede dig skifte læge.

Ferie og lukkedage

Vi prioriterer, at du kan komme til din egen læge året rundt – og derfor har vi meget sjældent lukket. Da vi er to indehavere skiftes vi til at afholde ferie, så det kun er i forbindelse med kurser, hvor hele klinikken deltager, at vi bruger muligheden for at henvise til vores nabokolleger.

Uddannelse i Praksis
Alt vores personaler er veluddannet og modtager og er forpligtet til løbende efteruddannelse. Vi og vores klinik samarbejder med Universitetet, og det betyder, at du møder ansatte under uddannelse – dvs. vi i klinikken har både medicinstuderende og unge færdiguddannede læger, der er i gang med at specialisere sig. Alle, der er under uddannelse, superviseres hver dag af en af speciallægerne i praksis og alle journalnotater gennemgås.

Sure miner – der er altid en god grund!

Uanset hvordan du oplever kontakten til din læge, så forsøger både læge og personale at yde dig en god service, som er afpasset det problem, som du henvender dig med. I almen praksis har vi med mennesker at gøre, og de ydelser vi giver patienterne er også i stor udstrækning menneskelige ydelser. Det er Ikke hver dag der er lige let, hverken for patienter eller personale. Læger og personale kommer tæt på menneskelige kriser, som kan præge atmosfæren i telefonen eller venteværelset en sjælden gang. Der er altid en god grund, hvis vi er lidt kontante i tonen, eller der ikke er lutter smil på læben. Vi ved også, at dette er betingelserne for vores patienter. Alle mennesker kommer indimellem ud for noget frustrerende, trist, ubehageligt og alvorligt. Det kan give sig udtryk i manglende rummelighed eller utålmodighed hos begge parter. Vi husker, at der stort set altid er en god grund, hvis vores patient har en dårlig dag. Du skal også huske, at det er mennesker, som betjener dig. Vi kan også have en dårlig dag uden at det har noget med dig at gøre, men hvor du alligevel i en eller anden grad bliver ramt af det. Derfor; husk at vise respekt for både personale og de medmennesker, som du er sammen med i venteværelset.

 

 

Personalet

PIA_WEB

Pia Müller

Pia Müller (1961) er uddannet speciallæge i Almen Medicin 1997 og har været praktiserende læge i Greve siden 1. april 1997. Medejer af klinikken Müller/Brunsgård. Sidder i lægefagligt kontaktudvalg i Greve Kommune.

Kursusmager og underviser i Den Almindelige Danske Lægeforening for praktiserende læger og for praksispersonale. Laver og gennemfører kurser for Lægernes Uddannelsesforening.

Praksiskonsulent i Greve Kommune

Arbejder ad hoc som konsulent i Sundhedsstyrelsen. Har udarbejdet kliniske vejledninger for Dansk Selskab for Almen Medicin(DSAM) og Sundhedsstyrelsen (2006, 2009, 2010) om opsporing og behandling af overvægt hos børn, unge og voksne. Forfatter til adskillige patientvejledninger.

Klinisk lektor for Københavns Universitet, Instituttet for Almen Medicin.

Uddannet rygestopinstruktør og diplomuddannelse i idrætsmedicin.

Har udviklet og gennemført adskillige projekter indenfor sygdomsforebyggelse.

Deltager i gruppebaseret efteruddannelse inklusiv supervision.

Følger Lægeforeningens anbefalinger om minimum 50 timers årlig efteruddannelse.

Indehaver af SOS-LAB, et konsulentfirma der tilbyder individuelle private ydelser indenfor sundhed, samtale og psykoterapi. Uddannet indenfor mindfulness, kognitiv terapi, narrativ terapi og hypnoterapi. Uddannet på Hildebrandinstittutet som certificeret psykoterapeut sommeren 2014. Supervisor i mindfulness.

Læs mere om Pia Müller her

 

Connie

Connie Brunsgård

Connie Brunsgård (1962) blev uddannet læge januar 1990 og speciallæge i Almen Medicin 1999, og har siden december 2000 været medejer af klinikken Müller/Brunsgård.

Har interesse for idrætsmedicin og akupunktur og har deltaget i flere kurser omkring disse emner.

Deltager i gruppebaseret efteruddannelse, inklusiv supervision.

Klinisk lektor for Københavns Universitet.

Følger Lægeforeningens anbefalinger om minimum 50 timers årlig efteruddannelse.

Er praksiskonsulent i Greve Kommunes Rusmiddelcenter.

 

Laila S. Jørgensen

Laila er Social Og Sundhedsuddannet og arbejder til dagligt i praksis med telefonvisitation og har selvstændige konsultationer. Laila er ansat 25 timer ugentligt i klinikken.

 

Lisa Sørstrup

Lisa er uddannet sygeplejerske og arbejder til dagligt i praksis med telefonvisitation og har selvstændige konsultationer. Lisa er ansat 26 timer ugentligt i klinikken.

 

Værdier

Hos os er du lige vigtig, uanset om det drejer sig om sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostisering af sygdom eller behandling af sygdom.

Imidlertid er der tilstande hos den enkelte patient, som bør ses og behandles hurtigere end andre.

Det er en spidskompetence for en praktiserende læge, at kunne beslutte den rækkefølge borgerne skal ses i, når du henvender sig for at få en tid. Vi har altid mulighed for i dagtid at se borgere, som vi mener, bør have akut lægehjælp. Se yderligere under akut sygdom.

Tæt patientkontakt

Vi lægger vægt på at kende både den enkelte patient samt patientens ressourcer og netværk. Vi har familier i flere generationer tilknyttet vores klinik – det giver kontinuitet og overblik over, hvordan vi bedst kan støtte dig. Derfor er familielægeprincippet en værdi, som vi arbejder ud fra. Samtidig tager vi selvfølgelig imod enhver borger, der er registreret som patient hos os – uanset om vedkommende har familiemedlemmer registreret i praksis.

Ovenstående betyder også, at vi ikke prioriterer gruppe 2 patienter. Gruppe 2 patienter er selvbetalere og har i princippet adgang til alle praktiserende læger i Danmark. Hos os har gruppe 2 patienter adgang, når vi har betjent vores faste patienter.

Værdien i Uddannelse

Hos os har det stor værdi at være godkendt og fungere som uddannelsespraksis. Det er et kvalitetsstempel, som sikrer, at vi er opdaterede og toptunede fagligt. Det har stor værdi for dig som bruger, at vi er forpligtede til at uddanne både læger og speciallæger, samt har den sidegevinst, at du i vores praksis løbende kan få en konsultation med en læge udefra sundhedssystemet, hvis du ønsker at få set på dit helbred med andre øjne.

Vision

Vi mener, at alle vores patienter har lige ret til at komme hos os for at få styrket deres helbred

Vi har optimale rammer for at møde dig og være omstillingsparate, når der er potentiale for nytænkning. Vi har en vision om at skabe en klinik i et tværfagligt sundhedsprofessionelt miljø, der kan yde hjælp indenfor en bredere vifte af sundhedstilbud.

Vi vil gerne eksperimentere med nye konsultationsformer, og har i meget travle perioder haft stor succes med konceptet “kvik-tid”, hvor patienten kan få en hurtig konsultation på fem minutter af ét enkelt anliggende.  Vi har derudover en fysioterapeut til at komme regelmæssigt i klinikken som et privat tilbud til dig.

Vores ansatte i klinikken har udover faglige kompetencer indenfor almen medicin forskellige spidskompetencer og interesseområder, hvilket gør os i stand til at byde ind med differentierede tilbud til vores patienter.

Vi vil også fremover fortsætte med løbende kvalitetsudviklingsprojekter, som sikrer dig et sundhedstilbud af høj faglig standard.