logo

Sygemelding

Arbejdsgiveren kan tidligst kræve at få en skriftlig sygemelding (tro og loveerklæring) på din 2. fraværsdag. Udgifter til erklæringen fra lægen betales af arbejdsgiveren, men du skal lægge ud for sygemeldingen i praksis og får en kvittering til din arbejdsgiver. Erklæringen kan bekræfte, at du er fuldt sygemeldt eller delvis uarbejdsdygtig og beskrive, hvilke begrænsninger du har ved udførelsen af dit daglige arbejde. I dag benyttes det, som kaldes en mulighedserklæring ofte. Det er en erklæring som udarbejdes mellem dig og din arbejdsgiver og hvor din læge vurderer, om det som I i fællesskab er kommet frem til, er lægeligt forsvarligt.

Gode råd:

  • Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler
  • Husk at formålet med mulighedserklæringen er at fastholde dig på arbejdsmarkedet og fremme, at du kommer helt eller delvist tilbage på din arbejdsplads
  • Vær opmærksom på, om din arbejdsplads har en personaleinstruks, som fastlægger reglerne for skriftlig sygemelding og brugen af lægeerklæringer
  • Det er vigtigt, at man melder sig syg, når man bliver det. Og at man sikrer sig, at den rette på arbejdspladsen får besked.
  • Du skal sørge for at melde dig syg telefonisk senest to timer efter det tidspunkt, hvor du skulle være mødt på arbejde
  • Arbejdspladsen kan fastsætte sine egne regler for sygemelding, som man som medarbejder skal overholde.
  • Er man ikke i stand til selv at melde sig syg, kan man få en anden person til at gøre det.
  • Er man nødt til at forlade arbejdspladsen på grund af sygdom, skal man huske at sygemelde sig på den første, hele sygedag, hvis ikke andet er aftalt.