logo

Medicintilskud

Du kan læse alt om tilskudsregler på www.apoteket.dk Her følger information om individuelle tilskud:

Enkelttilskud

I nogle tilfælde kan der gives tilskud til medicin, der ellers ikke er tilskudsberettiget. Det kan være receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin, medicin som apoteket fremstiller specielt til dig (magistrelle lægemidler), og medicin som ikke må sælges i Danmark, medmindre du har en særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Din læge sender en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen med en begrundelse for, hvorfor du skal have sygesikringstilskud til den pågældende medicin. Der kan også søges om tilskud til receptpligtig medicin, der kun er tilskudsberettiget ved behandling af en bestemt sygdom (klausuleret tilskud), og lægen kan begrunde, at du skal bruge medicinen til en anden sygdom, end den tilskuddet er klausuleret til. Reglerne for hvem der kan få tilskud er omfattende, så det er en god ide, at spørge din læge, om lægen mener, du kan få tilskud, så tid og penge bruges fornuftigt.

Hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer din ansøgning, modtager du en enkelttilskudsbevilling, som er gyldig resten af dit liv. Dog bortfalder bevillingen, hvis din medicin på et senere tidspunkt får generelt tilskud.

Bevillingen angiver navnet på den medicin, som du får tilskud til. Men bevillingen gælder også for medicin, der hedder noget andet, men som indeholder det samme virksomme stof og skal indtages på samme måde. Fx skal både tabletter og kapsler indtages gennem munden. Derfor vil en bevilling på lægemiddelformen tabletter også omfatte lægemiddelformen kapsler.

Hvis du er over 18 år, får du altså først tilskud, når din saldo i CTR er over 850 kr.

Enkelttilskudsbevillinger registreres centralt i CTR. Du skal derfor ikke vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicinen.

 

Forhøjet tilskud

Undertiden gives der kun tilskud ud fra tilskudsprisen, hvis denne er lavere end den faktiske pris på et lægemiddel, som du skal have. Selvom to lægemidler i tilskudssammenhæng regnes for at være identiske, fordi de indeholder det samme lægemiddelstof, kan de indeholde forskellige hjælpestoffer.

Hvis du af medicinske grunde kun kan tåle den medicin, der er dyrere end tilskudsprisen, fx på grund af allergi over for hjælpestoffer i et billigere identisk produkt, kan din læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud. En bevilling om forhøjet tilskud bevirker, at du får tilskud til medicinens faktiske pris, selv om medicinen har en tilskudspris, der er mindre dvs der findes et billigere produkt. Det er også den faktiske pris, der tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i CTR. Du skal have afprøvet den billige medicin efter regler, så få en tid hos din læge til en medicinsnak, hvis du mener, du er berettiget til forhøjet tilskud, så tid og penge bruges fornuftigt.

Hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer din ansøgning, modtager du en bevilling, som er gyldig resten af dit liv. På bevillingen står, hvilken medicin der er givet forhøjet tilskud til.

 

Kroniker tilskud

Det er tidsrøvende at søge tilskud, og derfor skal du kunne dokumentere, at du har en udgift der berettiger dig, før lægen bruger tid på en ansøgning. Det kræver en selvstændig konsultation, hvor der ikke er andet, som skal behandles.

Et kronikertilskud betyder, at du får 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 17.163 kr. (21.143 kr., hvis du er under 18 år). Du kan dermed højst få en egenbetaling på 3.710 kr. om året, forudsat at du altid køber den billigste medicin blandt tilsvarende produkter.

Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket alle udgifter til lægeordineret medicin.

 

Tilskud til døende

For at få tilskuddet, skal den døendes læge søge Lægemiddelstyrelsen om en terminalbevilling. En terminalbevilling dækker alle den døendes udgifter til medicin, som er skrevet på recept, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej.

Bevillingen vil som hovedregel være gældende fra den dato, hvor den døende sendes hjem fra sygehuset. Hvis du har været indlagt på sygehus i tiden op til, at din læge søger om terminalbevilling, vil den normalt gælde fra 4 dage før Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen. For at apoteket efterfølgende kan give dig tilskud, bør du gemme dine kvitteringer.

Den døende modtager terminalbevillingen direkte fra Lægemiddelstyrelsen 1-2 dage efter, at de har fået lægens ansøgning. En sådan bevilling registreres centralt. Det betyder at terminalbevillingen automatisk registreres i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister, så apoteket kan se, at den døende er berettiget til at få al receptordineret medicin gratis.

Terminalbevillingen dækker kun receptordineret medicin. Udgifter til fx ernæringspræparater og hjælpemidler kan søges dækket af kommunen.