logo

Lægeattest

Det er en del af lægearbejdet at skrive attester. Lægeattesten er en faglig udtalelse, der principielt medvirker til at regulere retsforholdet mellem to andre parter. Det kan være mellem dig og din arbejdsgiver, dig og din kommune eller mellem dig som forsikringstager og dit forsikringsselskab.

Til kommune og forsikringsselskaber

Hvis du får en lægeattest fra kommune(LÆ attester) og/eller forsikringsselskaber(FP attester), som skal udfyldes, skal du bestille tid til konsultation og opgive hvilken attest det drejer sig om, da længden af attesterne varierer meget – og derfor kræver at vi sætter passende tid af. Du skal ikke selv betale for attesten – vi sender en regning til rette vedkommende.

Attester – Priser

FP220
Blodtryks- og lipidattest
Kr. 900 + moms

FP300
Begyndelsesattest
Kr. 900 + moms

FP350
Statusattest til forsikring
Kr. 1200 + moms

FP360
Statusattest til forsikring – Nakke
Kr. 1200 + moms

FP401
Nedsat erhvervsevne
Kr. 1400 + moms

FP410
Funktionsattest
Kr. 900 + moms

FP420
Funktionsattest – Bryst/Lænd
Kr. 1800 + moms

FP430
Funktionsattest – Skulder, overarm og albue
Kr. 1800 + moms

FP440
Funktionsattest – Underarm og håndled
Kr. 1800 + moms

FP450
Funktionsattest – Fingre
Kr. 2500 + moms

FP460
Funktionsattest – Hofte og lår
Kr. 1200 + moms

FP470
Funktionsattest – Knæ
Kr. 1800 + moms

FP480
Funktionsattest – Fod og underben
Kr. 1400 + moms

FP490
Funktionsattest – Tæer – Mellemfod – Fodrod
Kr. 1800 + moms

FP500
Funktionsattest – Øje
Kr. 1200 + moms

FP510
Funktionsattest – Hørelse
Henvendelse til Øre-Næse-Hals-læge

HIV-antistoftest
Kr. 400 + moms

 

Til sundhedsforsikringer

Har du en sundhedsforsikring, så oplys os om det, så vi kan skrive det ind i din journal og husk os på det, når det er aktuelt. Sundhedsforsikringerne håndteres lidt forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, og derfor er det en god ide, at du er veloplyst af forsikringsselskabet, når du vil gøre brug af din forsikring. Det er dit ansvar som forsikringstager at informere lægen, når lægen skal tænke forsikringen ind i et udredningsforløb. Hvis vi skal bruge ekstra tid på, at du er uforberedt i et udredningsforløb eller skifter holdning til, hvordan du vil inddrage din forsikring, kommer du eller forsikringen til at betale praksis for merarbejdet. Det betyder at alle patienter behandles lige i vores praksis.

I forbindelse med afmelding af rejser

Findes som FP910 attest. Patienter henvender sig for at få ofte for at få det, som kaldes en frihåndsattest i forbindelse afmelding af rejse. Det laver vi gerne, hvis vi har en begrundelse, som sikrer, at vi overholder det lægejuridiske i den aktuelle sag. Frihåndsattester betaler borgeren selv.

Dokumentation af helbred ved sportsaktiviteter

Laver vi efter gældende regler og ønsker for patientens egen regning. Prisen varierer fra kr. 750 og opefter alt efter størrelsen på attesten.

Dokumentation af helbred ved udenlandsophold

Laver vi efter gældende regler og ønsker for patientens egen regning. Prisen varierer fra kr. 750 og opefter alt efter størrelsen på attesten.

Attester ved adoption

De godkendte adoptionsbureauer har alle ansøgningspapirer og der foreligger faste takster på disse omfattende ansøgninger