logo

Graviditetstest

Er du i tvivl om, du er gravid, kan du med ret stor sandsynlighed få vished ved at tage en graviditetstest. De graviditetstest der findes på det danske marked er alle meget sikre, og de test, som vi bruger i praksis, er de samme, som du køber på apoteket. Det er kun i særlige tilfælde, at vi udfører graviditetstest i gratis i praksis – så du kan lige så godt selv lave testen hjemme – det er ikke dyrere for dig. Det graviditetstesten måler er mængden af graviditetshormon (HCG) i urinen. Allerede når ægget befrugtes i æggelederen, begynder det at danne HCG i ganske små mængder. En meget følsom test vil kunne registrere denne dannelse allerede inden ægget er vokset fast i livmoderen. Du vil altså kunne måle hormonet inden, du reelt er gravid. Kontakt os for at få tid til konsultation, såsnart du har målt en positiv graviditetstest.